آلبر کامو: یادداشت‌ها

 1. امرسون: هر دیواری یک در است.
 2. امرسون: هر دیواری یک در است.
 1. شوربختی بزرگ این نیست که هیچ کس دوستت نداشته باشد، این است که هیچ کس را دوست نداشته باشی.
 2. شوربختی بزرگ این نیست که هیچ کس دوستت نداشته باشد، این است که هیچ کس را دوست نداشته باشی.
 1. هر کس به مرگی میمیرد که سزاوارش است.
 2. هر کس به مرگی میمیرد که سزاوارش است.
 1. تراژدی این نیست که تنها باشی، بلکه این است که نتوانی تنها باشی.
 2. تراژدی این نیست که تنها باشی، بلکه این است که نتوانی تنها باشی.
 1. جهنم اینجاست. در همین زندگی. تنها کسانی می گریزند که پایشان را از زندگی بیرون بگذارند.
 2. جهنم اینجاست. در همین زندگی. تنها کسانی می گریزند که پایشان را از زندگی بیرون بگذارند.
 1. نسلی که درد پول دارد و ملال دل.
 2. نسلی که درد پول دارد و ملال دل.
 1. در وین، کبوترها بر چوبه های دار می نشینند.
 2. در وین، کبوترها بر چوبه های دار می نشینند.
 1. ایا لذت مفرط زندگی ابدی بی نهایت برتر از همنشینی ملاطفت انگیز با کتاب ها نیست؟
 2. ایا لذت مفرط زندگی ابدی بی نهایت برتر از همنشینی ملاطفت انگیز با کتاب ها نیست؟
 1. به نظر اگز: هر انسانی، مسئول ان چیزی است که هست.
 2. ی به نظر اگز: هر انسانی، مسئول ان چیزی است که هست.
 1. نشستن و غصه خوردن نهایتا بسیار ثمربخش تر از وراجی کردن و بیهوده بیرون زدن است.
 2. نشستن و غصه خوردن نهایتا بسیار ثمربخش تر از وراجی کردن و بیهوده بیرون زدن است.
 1. به سوی تمثال مسیح مصلوب حمله بردند: دشمن اینجاست.
 2. به سوی تمثال مسیح مصلوب حمله بردند: دشمن اینجاست.
 1. خطر بزرگ در این است که بگذاریم اندیشه ی ثابتی تمام ذهنمان را به خود مشغول دارد
 2. خطر بزرگ در این است که بگذاریم اندیشه ی ثابتی تمام ذهنمان را به خود مشغول دارد
 1. همه ی ایتها هیچ اند و این ماییم: نیهیلیست ها
 2. همه ی ایتها هیچ اند و این ماییم: نیهیلیست ها
 1. اما انکه به وضع بشری امید می بندد احمق است
 2. اما انکه به وضع بشری امید می بندد احمق است
 1. ما در جهانی هستیم که باید بین جلاد بودن و قربانی بودن همواره یکی را انتخاب کنیم. و همه قربانی هستیم
 2. ما در جهانی هستیم که باید بین جلاد بودن و قربانی بودن همواره یکی را انتخاب کنیم. و همه قربانی هستیم
 1. چه تلاش های مفرطی صرفا برای عادی بودن!
 2. چه تلاش های مفرطی صرفا برای عادی بودن!
 1. مسئله بزرگ زندگی این است که بدانی چطور لابه لای انسان ها بلغزی
 2. مسئله بزرگ زندگی این است که بدانی چطور لابه لای انسان ها بلغزی
 1. حس نومیدی از اینجا نشات می گیرد که ادم نمی داند چرا می جنگد و حتی نمی داند اصلا باید بجنگد یا نه
 2. حس نومیدی از اینجا نشات می گیرد که ادم نمی داند چرا می جنگد و حتی نمی داند اصلا باید بجنگد یا نه
 1. پیر شدن: از شهوت به شفقت حرکت کردن
 2. پیر شدن: از شهوت به شفقت حرکت کردن
 1. قوی ترین شور و حس قرن بیستم: بردگی
 2. قوی ترین شور و حس قرن بیستم: بردگی
 1. چه شب های بسیاری در یک زندگی که از بودن بازمانده ایم.
 2. چه شب های بسیاری در یک زندگی که از بودن بازمانده ایم.

درباره

این یک صفحه آزمایشی برای پروژه تیترخوان است که فعلا به جای تیتر روزنامه‌ها، از نوشتارهای آلبرکامو استفاده شده است.
اخطار: با مشاهده این صفحه احتمال دارد فعالیت سی‌پی‌یو کامپیوتر شما افزایش یابد /

طرح اولیه / آزمایشی / بهار ۱۳۹۳